Praca w Niemczech, a ubezpieczenie

Są kasy chorych, które posługują się językiem polskim

Praca w Niemczech, a ubezpieczenie - prosta drogaPraca w Niemczech, a ubezpieczenie – jakie są wymagania i kwestie formalności dla osób chcących podjąć się legalnej umowy o pracę. W przypadku tych osób kwestie ubezpieczenie są bardzo proste. Z chwilą podjęcia zatrudnienia w Niemczech muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Tych ubezpieczeń jest kilka. Należą do nich:

  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • emerytalne;
  • wypadkowe;
  • na wypadek bezrobocia;
  • pielęgnacyjne.

Osoby, które zdecydowały się wyjechać do Niemiec na stałe i tam pracować nie będą już podlegać pod ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Pracownikami, którzy nadal będą objęci polski ubezpieczeniem zdrowotnym pozostaną pracownicy, których polski pracodawca oddelegował do pracy w Niemczech na okres nie dłuższy niż dwa lata. Niemieckie ubezpieczenia zdrowotne dzielą się na dwa rodzaje: prywatne i publiczne. Działa w tym kraju aż sto sześćdziesiąt kas chorych, a każdy pracownik sam wybiera kasę, do której chce należeć. Są także kasy chorych, których pracownicy biegle posługują się językiem polskim. Do do tych najczęściej zapisują się Polacy.