Emerytura po pracy w Niemczech – informacje

Emerytura po pracy w Niemczech. Odpowiedzi na ptaniaEmerytura po pracy w Niemczech to cel do jakiego dążą pracujący w Niemczech Polacy po spełnieniu pewnych warunków od odpowiednika polskiego ZUS-u. Jakie to są warunki? W niemiecki prawie wyróżnia się cztery rodzaje wymaganych okresów ubezpieczenia, aby móc pobierać emeryturę. Na podstawową emeryturę mogą więc w tym kraju liczyć osoby, które osiągnęły sześćdziesiąt siedem lat i przez pięć lat odprowadzały składki na ubezpieczenie.

Aby więc móc otrzymać przynajmniej tę podstawową emeryturę trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę przynajmniej przez wspomniany okres pięciu lat. W przypadku, kiedy osiągnęliśmy wymagany wiek emerytalny, ale brakuje nam do minimalnego, wymaganego okresu zatrudnienia, mamy prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot wpłaconych składek. Składki zostaną nam jednak zwrócone pod warunkiem, że już więcej nie podejmiemy legalnej pracy w Niemczech. Jeśli część swojego życia pracowaliśmy w Polsce, a część w Niemczech, to mamy prawo uzyskać emeryturę w obu tych krajach. Pod warunkiem, że przysługuje nam ona w obu krajach.